GEBELİK VE DOĞUM

Image

Sezareyen Doğum Sonrası Vajinal Doğum (SSVD) Nedir?

Hastaların bir kısmı sezaryen doğumu takiben vajinal doğum yapabilir. Hastaların %60-80 arası bunu gerçekleştirebilir. Ancak bu bazen problem de yaratabilir. Bu problemlerin en ciddisi uterin rüptür (rahimin yırtılması) durumudur. Bu eski sezaryen kesisi yerinden açılma sonucu oluşur. Bu nadir ancak hayatı tehdit edici bir durumdur ve bu durumda acil sezaryene geçilmesi gerekir. Bu kararı vermek hekim için de hasta için de zordur ve kararı vermeden önce şu hususlara dikkat edilmesi çok önemlidir:

  • Bir önceki sezaryen kesisi nasıl oldu? Rahim üzerinde yapılan kesi yatay ise yırtılma riski daha az olup dikeyde bu olasılık oldukça fazladır.
  • Önceki doğumlar nasıl oldu? Sezaryen sonrası en az bir vajinal doğum var ise doğum daha kolay olacaktır.
  • Riskli gebelik durumu
  • Doğum yapılması planlanan merkezin koşulları. Bir komplikasyon gelişmesi durumunda acil müdahale için gerekli olanakların ve personelin ve fiziki yapının sağlanabilmesi önemlidir.

SSVD’nin olası yararları:

  1.  Abdominal cerrahi riskini ve kanamayı azaltması
  2. Enfeksiyon riskini azaltması
  3. Hızlı iyileşme olması

SSVD’nin olası riskleri ise:

  1.  Rahim yırtılması (uterin ruptur)
  2. Kanama
  3. Enfeksiyon

Olarak sayılabilir. Sonuç olarak SSVD deneyimli bir uzman ekibiyle ve tam donanımlı bir merkezde uygun hasta seçimiyle yapılması gereken bir doğum şekli olup olası komplikasyonlar hastaya çok iyi izah edilip anlaşıldıktan sonra hasta ve hekimin birlikte karar vermesi gereken bir doğum şeklidir.