GEBELİK VE DOĞUM

Image

Tekrarlayan Düşük

20 gebelik haftasından önce oluşan 3 ya da daha fazla gebelik kaybına tekrarlayan gebelik kaybı adı verilir. Yüzde 1-2 arasında görülür. Çiftler için fiziksel ve duygusal açıdan ciddi sıkıntı yaratan bir durumdur. 2 gebelik kaybından sonra 3. gebeliğin düşükle sonuçlanma ihtimali %30 olduğundan, yaşayan çocuğu olmayan çiftlerde genelde 2 gebelik kaybından sonra araştırmalar başlamaktadır.

Tekrarlayan gebelik kayıpları için olası sebepler şunlardır;

 • Ebeveynlerdeki kromozomal anormallikler
 • Anti fosfolipid antikor sendromu (APS)
 • Rahimdeki anatomik anormallikler
 • Trombofililer
 • Kontrolsüz diyabet
 • Tedavi edilmemiş hipotiroidizm
 • Hormonal problemler
 • İmmünolojik sorunlar
 • Enfeksiyonlar
 • Çevresel faktörler

Tekrarlayan düşüklerde tanı için hangi testler uygulanır?

 1. Genetik sorunlar için: kadın ve erkekte periferik kromozom analizi, düşük materyalinde kromozom analizi
 2. Hormonal problemler için: TSH, Prolaktin, İnsülin direnci, yumurtalık rezerv testleri ve anti tiroid antikor bakılması
 3. Anatomik problemler için: HSG, histeroskopi ya da sono histeroskopi
 4. Otoimmün problemler için: antikardiyolipin antikorları ve lupus antikoagulanları
 5. Trombofililer için: Homosistein, faktör V Leiden, Protrombin gen mutasyonu, aktive protein C rezistansı

Tüm bu sebeplerin incelenmesine rağmen %50 hastada sebep bulunamayabilir.

Tekrarlayan düşüklerde nedene yönelik tedaviler nelerdir?

 • Genetik problemler: Tespit edilen genetik probleme yönelik genetik danışmanlık verilebilir. Dengeli translokasyonlar tespit edilmesi durumunda IVF ve preimplantasyon genetik tanı hastaya önerilebilir.
 • Anatomik problemlerde: Perde (septum), yapışıklıklar, rahim içine doğru büyüyen myomlar olması durumunda histeroskopik olarak bu lezyonlar çıkarılır. Asherman sendromunda yapışıklıklar histeroskopik olarak açılır. Myomlar görüldüğü durumlarda intramural ve subseröz myomlar cerrahi olarak myomektomi yapılarak çıkarılır.
 • Hormonal problemlerde: PCOSde Metformin tedavisi, Hipotiroidizmde tiroid hormonu verilmesi, Luteal Faz defektinde Progesteron takviyesi, Kontrolsüz diyabette gerekirse insülin kullanılarak kan şekeri düzenlemesi,
 • Enfeksiyöz problemlerde: gerekirse antibiyotik kullanımı
 • Otoimmün nedenlerde: Düşük doz Asprin ve düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisi
 • Trombofililerde: terapötik antikoagülasyon.
 • Hiperhomosisteinemide: günlük 0.4-1 mg folik asit takviyesi, 6 mg/gün B6 ve 0.025 mg B12 takviyesi.
 • Sigara, alkol ve kafeini azaltmak

Hastaların %50sinde hiçbir neden bulunamayacağı bilinmektedir. Bu hastalarda gebeliğin ilk dönemlerinde progesteron kullanılmasının düşük riskini azalttığı düşünülmektedir. Düşük doz asprin kullanımının gebelikten önce başlanarak kullanımı ile ilgili de çeşitli çalışmalar mevcuttur.

Aslında bu tip hastalarda en etkili tedavi gebelik öncesi danışmanlık ve psikolojik destektir. Çünkü pek çok tekrarlayan düşüğü olan hastada bir sonraki gebeliğin sorunsuz gelişme ihtimali %86’dır. Bundan sonraki gebeliğin başarılı olup olmaması altta yatan nedene ve daha önceki düşüklerin sayısına bağlıdır. Hormonal anormalliklerin, antifosfolipid antikorların ve anatomik bozuklukların düzeltildiği durumlarda başarılı gebelik oluşma ihtimali %60- 90’ları bulur. 5 ve üstü gebelik kayıplarında bile bir sonraki gebeliğin terme ulaşma ihtimali düşükle sonuçlanma ihtimalinden daha fazladır.